มา สร้าง เว็บ เมนู ด้วย วิธี ง่ายๆ บน WordPress กัน ดี กว่า !!!

0
99

ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ของ เรา บน WordPress กัน เถอะ !!! "

Press ที่ เรา จะ ร้าง เมนู ใน WordPress เรา จะ ต้อง เตรียม การ ก่อน ครับ

การ เตรียม การ ที่ ว่า นี้ ก็ คือ เรา จะ ต้อง สร้าง หน้า เว็บไซต์ ของ เรา บน WordPress เสีย ก่อน โดย การ ไป ที่ Admin Menu แล้ว เลือก เอา เมาส์ ไป วาง ที่ Pages จาก นั้น เลือก

เรา จะ มายัง หน้า Pages จาก นั้น เรา ก็ กด ปุ่ม Add new ที่ อยู่ ด้าน บน ได้ เลย แล้ว ทำ ตาม ขั้น ตอน ใน วีดีโอ ก่อน หน้า นี้ ได้ เลย ครับ

สำหรับ หน้าที่ ผม จะ สร้าง ก็ คือ หน้า แรก, เกี่ยว กับ เรา, ติดต่อ เรา, บริการ, สร้าง เว็บไซต์, สร้าง เว็บ แอ็ พ ตาม ลำดับ ครับ

เมื่อ สร้าง เสร็จ แล้ว เรา ก็ ไป ที่ Admin Menu ชี้ ไป ที่ Appearance และ คลิก ที่ Menus ครับ

To า เรา ยัง ไม่ เคย สร้าง เมนู มา ก่อน ให้ เรา คลิก ไป ที่ ด้าน บน create a new menu จาก นั้น ที่ ด้าน ขวา

กรอก ข้อมูล Menu name แล้ว กด ปุ่ม Create menu ผม แนะนำ ว่า เรา ควร ตั้ง ชื่อ เมนู เป็น ภาษา อังกฤษ ครับ เพื่อ ง่าย ต่อ การ จัดการ ภายหลัง

สำหรับ การ เพิ่ม ลิงค์ ใน เมนู เรา สามารถ เพิ่ม จาก กล่อง ทาง ด้าน ซ้าย มือ ซึ่ง กล่อง ทาง ด้าน ซ้าย มือ จะ ประกอบ ไป ด้วย Pages, publications, personalized links และ Categories ซึ่ง เราา น้ ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส และ และ และ และ และ และ และ น้ ห น้ ห น้ ห ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ้ ว ย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย

ที่ Tab ย่อย ใน กล่อง Pages จะ มี Tab ที่ ใช้ สามารถ ค้นหา หน้า ได้ เมื่อ เรา ค้นหา แล้ว เลือก ที่ Checkbox จาก นั้น กด Add to menu ลิงค์ ที่ เรา เพิ่ม เข้าไป ก็ จะ ไป อยู่ ใน เมนู เลย รรเ Item รร Item Menu Item ร ร Item ค ร Menu ค ร ค

และ ที่ Recent Tab คือ หน้า ล่าสุด ที่ เรา สร้าง ไป ครับ ส่วน Tab All คือ หน้า ทั้งหมด ครับ วิธี การ เพิ่ม Menu Item เรา สามารถ เพิ่ม ได้ โดย การ เลือก หน้า จาก Tab ไหน กด กด กด กด กด กด กด

เมื่อ Add to menu แล้ว จะ เห็น ว่า มี Menu item ปราก ฎ อยู่ ตรง ด้าน ขวา มือ ครับ

การ จัด ลำดับ เมนู เรา สามารถ จัด ได้ โดย การ ลาก – วาง Menu item ครับ สามารถ ลาก ขึ้น ลง ได้ และ ถ้า อยาก ให้ เมนู ไหน เป็น ลูก า มา มาม

เมื่อ จัด เรียง เสร็จ แล้ว เรา ก็ กด Save Menu เมนู ก็ จะ ถูก จัด เก็บ ทันที ครับ

นอกจาก นั้น เรา ยัง สามารถ เปลี่ยนแปลง ตัวหนังสือ ที่ จะ ขึ้น แสดง ได้ ด้วย ครับ โดย การ คลิก ที่ ลูก ศร ทาง ด้าน ขวา ของ Menu item ครับ จะ มี ราย ย ละเอียด ให้ ครา ว ข้อ ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค

จาก นั้น เรา ก็ ต้อง เลือก Theme location ให้ กับ เมนู นั้น ด้วย ครับ ไม่ เช่น นั้น มัน จะ ไม่ แสดง เมนู ออก มา ครค

Theme location ก็ คือ ตำแหน่ง ของ เมนู ที่ มี การ กำหนด ไว้ โดย Theme ครับ ซึ่ง ตำแหน่ง อาจ จะ มี มากกว่า 1 ตำแหน่ง ก็ได้ แล้วแต่ ที theme นั้น จะ กำหนด มา โดย ส่วน มาม เมนู หลัก Theme จะ กำหนด ให้ เป็น main menu ร รับ ดังนั้น ติ๊ก ด้วย ใน การ สร้าง เมนู

หลังจาก นั้น ให้ เรา จัด เก็บ เมนู แล้ว ค่อย ไป ดู ที่ หน้า บ้าน ของ เรา ครับ เมนู ควร จะ ขึ้น มา ตาม ที่ เรา ได้ สร้าง ไว้ แล้ว ครับ

ติดตาม เรา ได้ ที่
======================================
Facebook :
Youtube :
Website:
Line: @palamike
======================================