ยืนยัน ยืนยัน Google Adsense PIN และ กรอก บัญชี ธนาคาร 2018

0
69

เมื่อ ช่อง Youtube มี ยอด เงิน ครบ $ 10
ทาง ทาง Google Adsense จะ ส่ง PIN ให้ ยืนยัน ตัว ตน
PIN ของ กระแต ถูก จัด ส่ง เมื่อ วัน ที่ 12 มกราคม 2561 ได้ รับ PIN วัน 9 กุมภาพันธ์ 2561 ใช้ เวลา ประมาณ 2-4 สัปดาห์

ใส่ ระ แต จึง มา แบ่งปัน วิธี การ ใส่ PIN ยืนยัน ตัว ตัน และ วิธี การ กรอก บัญชี ธนาคาร สำหรับ เอา ไว้ รับ เงิน มา ค่ะ