Grow with Google: Basics of AdWords (Day 1)

0
84

Partners ร แก รม Google Partners มี การ จัด อบรม ใน หัวข้อ ต่างๆ เพื่อ ที่ เอ เจน ซี โฆษณา จะ ได้ ส่งเสริม ความ รู้ เรื่อง สินค้า และ พัฒนา ธุรกิจ ให้ เติบโต ยิ่ง ขึ้น
ถ้า คุณ ไม่ สามารถ มายัง สถาน ที่ จัดการ อบรม คุณ ยัง สามารถ เช้า ร่วม การ อบรม ได้ จาก ที่ บ้าน หรือ ที่ ออฟฟิศ คุณ ผ่าน ออนไลน์

* Hang า ร Hangouts live ครั้ง นี้ เป็น วัน ที่ 1 ของ การ ฝึก อบรม แบบ 2 วัน ใน เรื่อง Google AdWords ขั้น เบื้องต้น
* หลังจาก ได้ มา ร่วม การ อบรม ต รั้ง นี้ แล้ว เรา แนะนำ ให้ คุณ มา ร่วม Live Hangouts วัน ที่ 2 ผ่าน ที่