Hướng dẫn làm website bán hàng chuyên nghiệp bằng WordPress kết hợp WooCommerce | Kiemtiencenter

0
52

Ở video này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng bước để làm một website bán hàng thương mại điện tử chuyên nghiệp với WordPress và WooCommerce.

Tham khảo các theme tin tức trên Theme Forest:

Coupon hosting / domain cập nhật thời gian thực:

Check the $ 1 accommodation / thanks to GoDaddy:

Plugin dùng để Việt hóa nội dung website:

Các plugin nên sử dụng cho website:

KẾT NỐI VỚI KIEMTIENCENTER

★ Youtube:
★ Website:
★ Official fanpage:
★ Email: cris@kiemtiencenter.com
★ community: