"Marketing ทำ Content Marketing ที่ เจ้า เล็ก ก็ ล้ม เจ้า ตลาด ได้!"

0
54

"Marketing ทำ Content Marketing ที่ เจ้า เล็ก ก็ ล้ม เจ้า ตลาด ได้!"
.
“ถ้า คุณ ทำการ ตลาด เพื่อ ทุก คน คุณ จะ ไม่ ได้ ลูกค้า ซัก คน”
ธุรกิจ จะ ประสบ ความ สำเร็จ ไม่ ได้ วัด กัน ที่ ขนาด
แต่ อยู่ ที่ ใคร ครอง ความ เป็น เจ้า แห่ง ตลาด นั้น ได้!
.
คุณ Market า Niche Market ให้ เจอ
คุณ ไม่ ได้ ขาย ของ ให้ ทุก คน บน โลก
และ เมื่อ คุณ มี กลุ่ม ลูกค้า และ ตลาด เฉพาะ ของ ตัว เอง แล้ว
คุณ ก็ ไม่ จำเป็น ต้อง ทำ Content เพื่อ ทุก คน บน โลก เหมือน กัน
.
เพราะ Content Marketing ที่ ใช่
จะ ทำ หน้าที่ เหมือน เป็น เครื่อง ดูด ที่ ทรง พลัง
คอย ดึงดูด ลูกค้า ของ คุณ ให้ ไม่ ไป ไหน นอกจาก ซื้อ กับ คุณ!
คู่แข่ง ไม่ ว่า เล็ก หรือ ใหญ่ ก็ ไม่ใช่ ปัญหา ของ คุณ อีก ต่อ ไป
.
.
สนใจ รับ โปร พิเศษ จำนวน จำกัด
สอบถาม แอด มิ น ได้ ที่
Line: @marketinginblack
หรือ ค ลิ๊ ก ง่ายๆ ที่