Mọi Thứ Cần Biết Về Email Marketing Trong 20 Phút

0
91

Tất cả những gì cơ bản về email marketing mà bạn cần biết trong 20 phút. Nội dung bao gồm:

– Email Marketing là gì?
– Các loại emails khác nhau và tiêu chí phân loại?
– T sai sao email lại vào spam? Và tại sao không?
– Các phương thửc gửi email?
– Làm sao để tối ưu hóa chiến dịch email marketing?

Xem thêm trên's blog: